20 мая 2005 г. Летопись природы. Книга I. Часть 7. Животный мир. Инвентаризация фауны. 1/2

3. ТВАРИННИЙ СВІТ

3.1. Інвентаризація фауни.

Таблиця 3.1.

Видове різноманіття фауни хребетних.

№ п/п

Клас, ряд, родина, вид

Характер перебу-вання

Чисельність

Поширення

1

2

3

4

5

Cyclostomata – круглороті
Petromyzoformes
Petromyzonidae
1 Eudontomyzon mariae Berg. – мінога українська постійно рідкісний піщані милини в р.Сів. Донець, ставок в с.Студенок, джерельні струмки ур.Вікнено
Osteichthyes – кісткові риби
Salmoniformes
Esocidae
2 Esox lucins L. – щука звичайна постійно фоновий заплавні водойми, р.Сів. Донець
Cypriniformes
Cyprinidae
3 Rutilus rutilus L. – плітка постійно фоновий заплавні водойми, р.Сів.Донець
4 Leuciscus cephalus L. – головень звичайний постійно звичайний р.Сів. Донець
5 Leuciscus idus L. – в’язь звичайний постійно малочисел. р.Сів. Донець на прилеглих ділянках
6 Scardinius erytlirophthalmus L. – краснопірка постійно звичайний заплавні водойми, р.Сів.Донець
7 Aspius aspius L. – білизна звичайна постійно звичайний р.Сів. Донець
8 Leucaspius delineatus Hechel. – верхівка постійно звичайний заплавні водойми
9 Tinca tinca L. – лин озерний постійно фоновий заплавні водойми, р.Сів.Донець
10 Gobio gobio L. – пічкур звичайний постійно малочисел. р.Сів.Донець на прилеглих ділянках
11 Alburnus alburnus L. – верховодка звичайна постійно фоновий заплавні водойми, р.Сів.Донець
12 Blicca bjorkna L. – плоскирка звичайна постійно звичайний р.Сів. Донець
13 Abramis brama L. – лящ звичайний постійно фоновий р.Сів.Донець
14 Rhodeus sericeus Pall. – гірчак звичайний постійно фоновий заплавні водойми, р.Сів.Донець
15 Carassius carassius L. – карась звичайний постійно фоновий заплавні водойми
16 Carassius auratus gibelio Bloch. – карась сріблястий постійно малочисел. ставок в с.Студенок

1

2

3

4

5

17 Cyprinus carpio L. – короп європейський постійно малочисел. р.Сів. Дрнець на прилеглих ділянках
18 Hypophthalmichthys molitrix Val. – товстолоб білий постійн. адвент. малочисел. р.Сів. Донець на прилеглих ділянках
Cobitidae
19 Cobitis taenia L. – щиповка звичайна постійно звичайний р. Сів. Донець
20 Misgurnus fossilis L. – в’юн звичайний постійно звичайний заплавні водойми
Siluriformes
Siluridae
21 Silurus glanis L. – сом європейський постійно звичайний р Сів. Донець
Gadiformes
Gadidae
22 Lota lota L. – минь річковий постійно малочисел. р.Сів. Донець на прилеглих ділянках
Perciformes
Percidae
23 Lucioperca lucioperca L. – судак постійно звичайний р.Сів. Донець
24 Perca fluviatilis L. – окунь звичайний постійно фоновий заплавні водойми, р. Сів. Донець
25 Acerina cernua L. – йорж звичайний постійно малочисел. р.Сів. Донець на прилеглих ділянках
26 Acerina acerina Guld. – йорж-носар постійно малочисел. р.Сів. Донець на прилеглих ділянках
Gobiidae
27 Neogobius melanostomus Pall. – бичок-кругляк постійно фоновий р.Сів. Донець
Gasterosteiformes
Gasterosteidae
28 Pungitius platygaster Kessler. – багатоголкова колючка південна постійно фоновий заплавні водойми, р.Сів. Донець
Syngnathidae
29 Syngnathus nigrolineatus Eichwald. – морська іглиця пухлощока постійно звичайний р.Сів. Донець
Amphibia – земноводні
Caudata – хвостаті
Salamandridae
30 Triturus vulgaris L. – тритон звичайний постійно звичайний заплавні водойми
Anura – безхвості
Discoglossidae

1

2

3

4

5

31 Bombina bombina L. – джерелянка червоночерева постійно фоновий заплавні водойми
Petobatidae
32 Pelobates fuscus Laur. – жаба часникова постійну фоновий сосники і надзаплав. тераси, заплава
Bufonidae
33 Bufo bufo L -ропуха звичай на постійно малочисел. заплава
34 Bufo viridis Laur. – ропуха зелена постійно фоновий в населених пунктах
Hylidae
35 Hyla arborea L. – краковка звичайна постійно звичайний заплава, в населених пунктах
Ranidae
36 Rana ridibunda Pall. – жаба озерна постійно фоновий широко
37 Rana esculenta L. – жаба ставкова ? ? заплавні водойми на прилеглих ділянках
38 Rana terrestris Andr. – жаба гостроморда постійно звичайний листяні ліси та зволожені сосники
Reptilia – плазуни.
Testudines
Emydidae
39 Emys orbicularis L. – черепаха болотна постійно звичайний заплавні водойми
Squamata
Anguidae
40 Anguis fragilis L. – веретільниця ламка ? ? ? діброви в НПП “Святі Гори”
Lacertidae
41 Lacerta agilis L. – ящірка прудка постійно звичайний широко
Colubridae
42 Natrix natrix L. – вуж звичайний постійно фоновий широко
43 Natrix tesselata Laur. – вуж водяний постійно фоновий заплава
44 Coronella austriaca Liaur. – мідянка постійно рідкісний ур. Пристен на правоберіжжі Сів. Донця
Viperidae
45 Vipera berus L. – гадюка звичайна, (V. nikolskii – гадіюка лісова, гадюка Никольського) ? ? ? заплава, сосники та діброви на прилеглих ділянках НПП “Святі Гори”
Aves – птахи.
Podicepediformes
Podicepidiidae
46 Podiceps ruficollis Pall. – норець малий мігруючий, се:зон. малочисел. р.Сів.Донець, заплавні водойми

1

2

3

4

5

47 Podiceps griseigenaBodd. – норець сірощокий мігруючий малочисел. р.Сів.Донець
48 Podiceps cristatus L. – норець великий мігруючий, сезон. малочисел. р.Сів.Донець
Pelecaniformes
Phalacrocoracidae
49 Phalacrocorax carbo L. – баклан великій мігруючий ? р.Сів.Донець
Ciconiiformes
Ardeidae
50 Ixobrychus minutus L. – бугайчик сезонно, мігр. звичайний заплава
51 Nycticorax nycticorax L. – квак сезонно, мігр. малочисел. р.Сів.Донець, заплавні водойми
52 Egretta alba L. – чапля велика біла сезонно, мігр. малочисел. р.Сів.Донець., заплавні водойми
53 Ardea cinerea L. – чапля сіра сезонно звичайний р. Сів.Донець, заплавні водойми
|54 Ardea. purpurea L. – чапля руда сезонно, мігр. малочисел. р. Сів.Донець, заплавні водойми
Ciconiidae
55 Ciconia ciconia L. – лелека білий сезонно звичайний селища, заплава
56 Ciconia nigra L.- -лелека чорний мігруючий рідкісний ? заплава на прилеглих ділянках НПП “Святі Гори”
Anseriformes
Anatidae
57 Cygnus olor Grn.  - лебідь – шипун сезонно, мігр. малочисел. р. Сів.Донець.. заплавні водойми
58 Anser anser L. – гуска сіра сезонно, мігр. звичайний широко
59 Anser albifrons Scop. – гуска велика білолоба мігруючий ? ? заплава на прилеглих ділянках НПП “Святі Гори”
60 Anas piatyrhynchos L. – крижень сезонно, мігр. звичайний заплава, р.Сів.Донедь
61 Anas crecca L. – чирок-свистунок мігруючий звичайний заплава, р. Сів. Донець
62 Anas querquedula L. – чирок-тріскунок. сезонно, мігр. звичайний заплава, р.Сів.Донедь
63 Aythya ferina L. – чернь червоноголова мігруючий малочисел. р.Сів.Донець
64 Bucephala clangula L. – гоголь мігруючий рідкісний р.Сів.Донець
65 Mergus albellus L. – луток мігруючий рідкісний р.Сів.Донець, р.Оскол
66 Mergus merganser L.  - крохаль великий мігруючий рідкісний р.Сів.Донець, р.Оскол
Falconiformes
Pandionidae
67 Pandion haliaetus L. – скопа мігруючий рідкісний Червонооскільське водосховище, ставки

1

2

3

4

5

Accipitridae
68 Pernis apivorus L. – осоїд сезонно, мігр. рідкісний заплава, остров у злиття Осколу та Дінця
69 Milvus korschun Gm. – шуліка чорний сезонно, мігр. звичайний заплава, широко
70 Haliaeetus albicilla L. – орлан-білохвіст періодично рідкісний широко
71 Accipiter gentilis L. – яструб великий постійно звичайний широко
72 Accipiter nisus L. – яструб малий постійно малочисел. широко
73 Buteo lagopus Pontopp. – зимняк сезонно, мігр. звичайний широко
74 Buteo buteo L. – канюк звичайний се:юнно, мігр. звичайний широко
75 Hieraaetus pennatus Gm. – орел-карлик сезонно, мігр. малочисел. заплава, остров у злиття Осколу та Дінця
76 Aquila heliaca Sav. – могильник періодично рідкісний широко
77 Circaetus ferox Gm. – змієїд ? рідкісний заплава, нагорні діброви на прилеглих ділянках НПП “Святі Гори”
78 Circus cyaneus L. – лунь польовий сезонно, мігр. малочисел. широко
79 Circus aeruginosus L. – лунь болотяний сезонно, мігр. малочисел. заплава
Falconidae
80 Cerchneis tinnunculus L. – боривітер звичайний сезонно, мігр. рідкісний широко
81 Erythropus vespertinus L. – кібчик мігруючий малочисел. широко
82 Hypotriorchis stibbuteo L. – чеглок сезонно, мігр малочисел. широко
Galliformes
Plasianidae
83 Perdix perdix L. – куріпка сіра періодично малочисел. схили балок, сухі луки
84 Coturnix coturnix L. – перепел сезонно, мігр. малочисел. луки, агроценози
85 Phasianus colchicus L. – фазан ? ? на прилеглих ділянках НПП “Святі Гори”
Gruiformes
Rallidae
86 Crex crex L. – деркач сезонно, мігр. малочисел. луки з рідколіссям
87 Porzana porzana L. – погонич сезонно, мігр. малочисел. прибережні зарості, луки
88 Porzana parva Scop. – мала курочка ? , мігр. ? ? на прилеглих ділянках НПП “Святі Гори”
89 Rallus aquaticus L. – пастушок ? , мігр. ? ? на прилеглих ділянках НПП “Святі Гори”
90 Gallinula chloropus L. – водяна курочка сезонно, мігр. звичайний водойми з прибережною рослинністю
91 Fulica tira L. – лиска сезонно, мігр. звичайний водойми з прибережною рослинністю

1

2

3

4

5

Gruidae
92 Grus grus L. – журавель сірий сезонно, мігр. малочисел. заплавні луки
Charadriiformes
Charadriidae
93 Charadrius dubius Scop. -зуйок малий сезонно, мігр. малочисел. прибережна смуга
94 Vanellus vanellus L. – чайка сезонно, мігр. звичайний заплава
95 Tringa ochropus L. – чорниш сезонно, мігр. звичайний різні водойми
96 Tringa glareola L. – фіфі мігруючий малочисел. різні водойми
97 Actitis hypoleucos L. – перевізник сезонно, мігр. звичайний р.Сів. Донець
98 Gallinago gallinago L. – бекас сезонно, мігр. малочнсел. заплавні луки
99 Scolopax rusticola L. – вальдшнеп сезонно, мігр. малочисел. різні ліси
Laridae
100 Larus canus L. – мартин сизий мі:грз’ючий рідкісний р.Сів.Донець
101 Larus argentatus Pontopp. – мартин сріблястий мігруючий малочисел. р.Сів.Донець
102 Larus ridibundus L. – мартин звичайний мігруючий малочисел. р.Сів.Донець
103 Chlidonias nigra L.- крячок чорний сезонно, мігр. звичайний р.Сів.Донець
104 Sterna hirundo L. – крячокірічковий сезонно, мігр. малочисел. р.Сів.Донець
Columbiformes
Columbidae
105 Columba livia L.  - голуб сизий мігруючий рідкісний популяція населених пунктів
106 Columba palumbus L. – припутень сезонно, мігр. малочнсел. заплавні ліси
107 Streptopelia turtur L. – горлиця звичайна сезонно, мігр. звичайний широко
108 Streptopelia decaocto Frivald. – горлиця кільчаста постійно звичайний селища
Cuculiformes
Cuculidae
109 Cuculus canorus L. – зозуля звичайна сезонно, мігр. звичайний широко
Strigiformes
Strigidae
110 Bubo bubo L. – пугач зальотний рідкісний ? на прилеглих ділянках НПП “Святі Гори”
111 Strix aluco L. – сова сіра постійно звичайний старі ліси з дуплястими деревами
112 Asio otus L. – сова вухата. сезонно, мігр звичайний заплава, різні ліси
Caprimulgiformes

1

2

3

4

5

Caprimulgidae
113 Caprimulgus europaeus L. — дрімлюга сезонно, мігр. малочисел. сосники,. живлиться на відкритих ділянках
Apodiformes
Apodidae
114 Apus apus L. – стриж чорний сезонно, мігр. звичайний великі обриви
Coraciiformes
Alcedinidae
115 Alcedo atthis L. – рибалочка голуба сезонно, мігр. звичайний різні водойми
Meropidae
116 Merops apiaster L. – бджолоїдка звичай на сезонно, мігр. звичайний крутосхили
Coraciidae
117 Coracias garrulus L. – сиворакша ? рідкісний ? крутосхили на території НПП “Святі Гори”
Upupidae
118 Upupa epops L.  - одуд сезонно, мігр. звичайний широко
Piciformes
Picidae
119 Iynx torquilla L. – крутиголовка сезонно, мігр. звичайний заплавні ліси
120 Picus canus Gm. – дятел сивий постійно звичайний заплавні ліси
121 Dendrocopos major L. – дятел великий строкатий постійно фоновий різні ліси
122 Dendrocopos medius L. – длтел середній постійно звичайний різні шси
123 Dendrocopos minor L. – дагел магшй постійно малочисел. різні ліси
Passeriformes
Alaudidae
124 Galerida cristata L. – жайворонок чубатий переодично рідкісний агроландшафт
125 Lullula arborea L. – жайворонок лісовий сезонно, мігр. малочисел. різні ліси
126 Alauda arvensis L. – жайворонок польовий сезонно, мігр. звичайний агроландшафт
Hirundinidae
127 Riparia riparia L. – ластівка берегова сезонно, мігр. звичайний обриви у річки
128 Hirundo rustica L. – ластівка сільська сезонно, мігр. звичайний селища
129 Delichon urbica L. – ластівка міська сезонно, мігр. малочисел. штучні споруди
Motacillidae
130 Motacilla flava L. – плиска жовта сезонно, мігр. малочисел. луки

1

2

3

4

5

131 Motacilla citreola Pall. – плиска жовтоголова сезонно, мігр. звичайний луки
132 Motacilla alba L. – плиска біла сезонно, мігр. звичайний широко поблизу водойм
133 Anthus campeslris L. – щеврик польовий сезонно, мігр. звичайний луки
134 Anthus trivialis L. – щеврик лісовий сезонно, мігр. звичайний ліси
Laniidae
135 Lanius collurio L. – сорокопуд-жулан сезонно, мігр. звичайний заплава, степ
136 Lanius excubitor L. – сорокопуд сірий зимуючий рідкісний заплава
Bombycillidae
137 Boinbycilla garrulus L. – омелюх зимуючий звичайний заплава
Troglodytidae
138 Troglodytes troglodytes L. – кропивник зимуючий малочисел. заплава
Turdidae
139 Erithacus rubecula L. – малинівка сезонно звичайний заплава, вологі ліси
140 Luscinia luscinia L. – соловейко східний сезонно звичайний заплава, вологі ліси
141 Luscinia svecica L. – синьошийка сезонно звичайний заплава, вологі ліси
142 Phoenicurus ochruros Gm. – горихвістка чорна сезонно звичайний селища
143 Phoenicurus phoenicurus L. – горихвістка звичайна сезонно малочисел. заплава, вологі ліси
144 Saxicola rubetra L. – чекай луговий сезонно звичайний заплавні луки, афопенозн
145 Saxicola torquata L. – чекан чорноголовий сезонно малочисел. заплавні луки, афоценози
146 Oenanthe oenanthe L. – камінка звичайна сезонно звичайний штучні споруди, степ, сухі луки
147 Turdus merula L. – дрізд чорний сезонно звичайний вологі ліси
148 Turdus pilaris L. – дрізд-чикотень сезонно, мігр. малочисел. заплава
149 Turdus philomelos C.L.Brehm. – дрізд співочий сезонно фоновий широко в лісах
150 Turdus viscivorus L. – дрізд-омелюх сезонно, мігр. звичайний заплавні ліси
Sylviidae
151 Locustella luscinioides Savi – кобнлочка солов’їна сезонно, мігр. звичайний
Ї52 1 Locustella fluviatilis Wolf. – кобилочка річкова сезонно, мігр. звичайний очеретяні болота, заплавні водойми
153 Acrocephalus scoenobaenus L. – борсучок сезонно, мігр. звичайний
154 Acrocephalus palustris Bechst. – очеретянка чагарникова сезонно, мігр. звичайний заплавні ліси
155 Acrocephalus arundinaceus L. – очеретянка дроздовидна сезонно, мігр. звичайний очеретяш болота
156 Hippolais icterinaVieill. – берестянка сезонно, мігр. малочисел. різні ліси
157 Sylvia nisoria Bechst. – славка рябогруда сезонно, мігр. звичайний луки з кущами

1

2

3

4

5

158 Sylvia borin Bodd. – славка садова сезонно, мир. звичайний діброви, сади, парки
159 Sylvia atricapilla L. – славка чорноголова сезонно, мігр. звичайний заплавні ліси
160 Sylvia communis Lath. – славка сіра сезонно, мігр малочисел. луки з кущами, діброви, сади, парки
161 Sylvia curruca L. – славка прудка сезонно, мігр малочисел. ділянки .з кущами, заплавні лісн з галявинами
162 Phylloscopus trochilus L. – вівчарик весняний мігруючий звичайний заплава
163 Phylloscopus collybita Vieill. – вівчарик-ковалик сезонно, мігр. фоновий широко в лісах
164 Phylloscopus sibilatrix Bechst. – вівчарик жовтобровий сезонно, мігр. звичайний широко в лісах
Regulidae
165 Regulus regulus L. – корольок жовтоголовий зимуючий фоновий сосники та Інші ліси
Muscicapidae
166 Muiscicapa striata Pall. – мухоловка сіра сезонно, мігр. звичайний заплавні ліси
167 Ficedula hypoleuca Pall. – мухоловка строката сезонно, мігр. малочисел ? знайдений на гніздуванні поблизу в НПП “Святі Гори”
168 Ficedula albicollis Temm. – мухоловка-білошийка. сезонно, мігр. фоновий широко в лісах
169 Siphia a parva Bechst. – мухоловка мала сезонно, мігр. малочисел. заплавні ліси
Aegithalidae
170 Aegithalos caudatus L.  - ополовник постійно малочисел. вільшняки, ліси в заллаві
Paridae
171 Remiz pendulinus L. – ремі,з сезонно, мігр. малочисел. вербові ліси у водойм
172 Parus palustris L. – гаїчка болотяна постійно звичайний широко в лісах
173 Parus ater L.синиця чорна сезонно, мігр малочисел. широко в лісах
174 Parus major L. – синиця велика постійно фоновий широко в лісах
175 Parus caeruleus L. – синиця голуба постійно звичайний широко в лісах
Sittidae
176 Sitta europaea L. – повзик постійно фоновий широко в лісах
Certhiidae
177 Certhia familiaris L. – пищуха звичайна постійно звичайний широко в лісах
Emberizidae
178 Emberiza calandra L. – просянка сезонно, мігр рідкісний сухі луки та степ з кущами
179 Emberiza citrinella L. – вівсянка звичайна сезонно, мігр звичайний заплавні ліси та зволожені сосиики
180 Emberiza schoeniclus L. – вівсянка очеретяна сезонно, мігр звичайний заплава
1 2 3 4 5
Fringillidae
181 Fringilla coelebs L. – зяблик сезонно, мігр. фоновий широко в лісах
182 Fringilla montifringilla L. – в’юрок мігруючий звичайний заплава
183 Chloris chloris L. – зеленяк постійно, мігр. звичайний широко
184 Spinus spinus L. – чиж сезонно, мігр. численний заплава, головним чином вільшняки
185 Carduelis carduelis L. – щиглик постійно, мігр звичайний заплава, селища
186 Cannabina cannabina L. – коноплянка постійно, мігр. звичайний широко
187 Carpodacus erythrinus Pall. – чечевиця звичайна мігруючий рідкісний заплавні ліси
188 Pyrrhula pyrrhula L. – снігур сезонно, мігр звичайний широко
189 Coccothraustes coccothraustes L. – костогриз постійно, мігр. звичайний заплава, селяща
Passeridae
190 Passer domesticus L. – горобець хатній постійно звичайний селища
191 Passer montanus L. – горобець польовий постійно фоновий заллава, селища
Sturnidae
192 Sturnus vulgaris L. – шпак сезонно, мігр. фоновий широко
Oriolidae
193 Oriolus oriolus L. – іволга сезонно, мігр. звичайний заплава
Corvidae
194 Carrulus glandarius L. – сойка постійно звичайний широко в лісах
195 Pica pica L. – сорока постійно малочисел. степ або луки з кущами
196 Corvus frugilegus L. – грак сезонно звичайний широко
197 Corvus cornix L. – ворона сіра постійно звичайний широко
198 Corvus corax L. – крук постійно звичайний старі ліси
Mammalia
Insectivora
Erinaceidae
199 Erinaceus europaeus L. – їжак звичайний постійно звичайний заплава, селища
Soricidae
200 Sorex minutus L. – бурозубка мала постійно ? ? на суміжних ділянках в НПП “Святі Гори”
201 Sorex araneus L. – бурозубка звичайна постійно звичайний широко
202 Neomys fodiens L. – кутора звичайна постійно ? заплава
203 Crocidura suaveolens Pall. – білозубка мала постійно ? зволожені сосники

1

2

3

4

5

Chiroptera
Vespertilionidae
204 Leuconoe daubentonii Kuhl – нічниця водяна постійно ? ? на суміжних заплавних ділянках в НПП “Святі Гори” (5)
205 Leuconoe mystacinus Kuhl – нічниця вусата постійно ?
206 Plecotus auritus L. – вухан бурий постійно фоновий ліси
207 Nyctalus noctula Schreber – вечірниця руда сезонно ? ?на суміжних заплавних ділянках в НПП “Святі Гори” (5)
208 Nyctalus leisleri Kuhl – вечірниця мала сезонно ?
209 Pipistrellus pipistrellus Schreber – нетопир-карлик постійно ?
210 Pipistrellus kuhlii Kuhl – нетопир Куля постійно ?
211 Pipistrellus nathusii Keyserling ei Blasius – нетопир Нагузіусу постійно ?
212 Pipistrellus pygmaeus – негопир-пігмей постійно ?
213 Vespertilio murinus L. – кажан двокольоровий ? ?
214 Eptesicus serotinus Schreber – кажан пізній постійно ?
Carnivora
Canidae
215 216 Nyctereures procyonoides Gray – собака єнотовйднйй постійно малочисел. заплава
Canis lupus L. – вовк постійно рідкісний широко
217 Vulpes vulpes L. – лисиця звичайна постійно фоновий широко
Mustelidae
218 Martes martes L.  - куниця лісова постійно звичайний широко
219 Mattes foina Erxleben – куниця кам’яна постійно рідкісний ? селища в околицях
220 Mustela erminea L. – горностай постійно рідкісний ? на суміжних заплавних ділянках в НПП “Свят: Гори”
221 Mustela nivalis L. – ласка постійно звичавний широко
222 Mustela vison Schreber. – норка американська постійно звичайний заплава
223 Mustela putorius L. – тхір лісовий постійно звичавний широко
224 Meles meles L.- борсук постійно звичавний листяни та зволожені соснові ліси
225 Lutra lutra L.  - видра річкова постійно рідкісний річка, водойми
Artiodactyla
Suidae
226 Sus scrofa L. – кабан постійно звичавний широко
1 2 3 4 5
Cervidae
227 Capreolus capreolus L. – козуля постійно звичайний широко
228 Alces alces L. – лось переодично рідкісний широко в лісах, останним часом
Lagomorpha
Leporidae
229 Lepus europaeus Pall. – заєць-русак постійно звичайний широко
Rodentia.
Castoridae
230 Castor fiber L. – бобер звичайний постійно звичайний заплава
Gliridae
231 Dryomys nitedula Pall. – вовчок лісовий постійно звичайний листяні ліси та сади
Spalacidae
232 Spalax microphtalmus Guld. – сліпак звичайний постійно звичайний степ, сухі галявини
Muridae
233 Apodemus sylvaticus L. – миша лісова постійно звичайний ліси
234 Apodemus flavicollis Melchior – миша жовтогорла постійно звичайний ліси
235 Apodemus agrarius Pall. – миша польова постійно звичайний заплава
236 Mus musculus L.миша хатня постійно фоновий широко
237 Micromys minutus Pall. – миша-малятко постійно мапочисел. заплавні луки
238 Rattus norvegious Berkenhout – пацюк постійно звичайний заплава, селища
Cricetidae
239 Ondatra zibethica L. – ондатра постійно звичайний заплава
240 Clethrionomys glareolus Schreber – полівка рижа постійно звичайний діброви
241 Microtus arvalis Pall. (M. obscunis Evers.)  - полівка звичайна постійно ? ? узлісся листяних лісів на межі з агроценозами на суміжних ділянках в НПП “Святі Гори”