20 мая 2005 г. Летопись природы. Книга I. Часть 4. Растительный мир. Состав флоры.

РОСЛИННИЙ СВІТ

1. Склад флори.

У 2004 році почато проведення інвентаризації вищих судинних рослин, зростаючих на території проектованого ландшафтного заказника місцевого значення “Яремівський”. Даний список містить 290 видів рослин.

Відділ Equisetophyta – хвощеподібні

Клас Equisetopsida – хвощевидні

Порядок Equisetales – хвощі

Родина Equisetaceae Rich. ex. DC. – хвощеві

Equisetum arvense L. – хвощ польовий

E.hyemale L. – хвощ зимовий

Відділ Polypodiophyta – папоротеподібні

Клас Polypodiopsida – папоротевиді

Порядок Polypodiales – багатоніжки

Родина Aspidiaceae Mett. ex Frank. – щитникові

Dryopteris carthusiana (Vill.) H.P.Fuchs – щитник шартрський

Родина Thelypteridaceae Pichi Sermolli – теліптерисові

Thelypteris palustris Schott – теліптерис болотний

Порядок Salviniales – сальвінії

Родина Salviniaceae Dumort. – сальвінієві

Salvinia natans (L.) All. – сальвінія плаваюча

Відділ Pinophyta – голонасінні

Клас Pinopsida – хвойні

Порядок Pinales – сосни

Родина Pinaceae Lindl. – соснові

Pinus sylvestris L. – сосна звичайна

Відділ Magnoliophyta – покритонасінні

Клас Magtioliopsida – дводольні

Порядок Aristolochiales – хвилівникоцвіті

Родина Aristolochiaceae Juss. – хвилівникові

Aristolochia clematitis L. – кірказон звичайний

Порядок Nymphaeales – лататтєцвіті

Родина Nymphaeaceae Salisb. – лататтєві

Nymphaea alba L. – латаття біле

Nuphar lutea (L.) Smith – глечики жовті, або купанка

Родина Ceratophyllaceae S.F.Gray – куширові

Ceratophyllum demersum. L. – кушир занурений

Порядок Ranunculales – жовтецевоцвіті

Родина Ranunculaceae Juss. – жовтцеві

Adonis vernalis L. – горицвіт весняний

Anemonoides ranunculoides (L.) Holub – анемоноїдес жовтецевий

Caltha palustris L. – калужниця болотна

Consolida arvensis (L.) Opiz – сокирки польові

Ficaria vema Huds. – пшінка весняна

Ranunculus acris L. – жовтець їдкий

R.polyanthemos L. – жовтець багатоквітковий

R.repens L. – жовтець повзучий

R.silvisteppaceus Dubovik – жовтець лісостеповий

Thalictrum minus L. — рзггвиця мала

T. simplex L. – рутвиця проста

Порядок Papaverales – макоцвітні

Родина Papaveraceae Juss. – макові

Chelidonium majus L. – чистотіл звичайний

Родина Fumariaceae DC – руткові

Corydalis solida .(L.) Clairv. – ряст щільний

Fumaria schleicheri Soy.-Willem. – рутка Шлейхера

Порядок Urticales – кропивоцвіті

Родина Ulmaceae Mirb.  – в’язові

Ulmus carpinifolia Rupp. ex Suckow – в’яз граболистий, берест

U.laevis Pall. – в’яз гладенький

Родина Cannabaceae Endl. – коноплеві

Cannabis ruderalis Janisch. – коноплі дикі

Humulus lupulus L. – хміль звичайний

Родина Urticaceae Juss. – кропивові

Urtica dioica L. – кропива дводомна

Порядок Fagales – букоцвіті

Родина Fagaceae Dum. – букові

Quercus robur L.- дуб звичайний

Порядок Betulales – березоцвіті

Родина Corylaceae Mirb. – ліщинові

Corylus avellana L. – ліщина звичайна

Родина Betulaceae S.F.Gray – березові

Alnus glutinosa (L.) Gaertn. – вільха чорна

Betula pendula Roth – береза повисла

Порядок Caryophyllales – гвоздикоцвіті

Родина Caryophyllaceae Juss.– гвоздичні

Dianthus campestris Bieb. – гвоздика польова

Gypsopphila paniculata L. – лішиця волотиста

Herniaria glabra L. – остудник голий

Coronaria flos-cuculi (L.) A.Br. – коронарія зозулин цвіт

Eremogone biebersteinii (Schlecht.) Holub – еремогоне Біберштейна

E.longifolia (Bieb.) Fenze – еремогоне довголиста

Gypsophila oligosperma A.Krasnova – ліщиця дрібнонасінна

Melandrium album (Mill.) Garcke – меландріум білий

Moehringia trinervia (L.) Clairv. – мерінгія трижилкова

Myosoton aquaticum (L.) Moench – слабник водяний

Silene nutans L. – смілка поникла

S.steppicola Kleop.  – смілка степова

Stellaria holostea L. – зірочник лісовий

S.palustris Retz. – зірочник болотний

Viscaria vulgaris Bernh. – віскарія звичайна

Родина Chenopodiaceae Vent. – лободові

Chenopodiun album L. – лобода біла

Kochia laniflora (S.G.Gmel.) Borb. – віниччя шерстисте

Порядок Polygonales – гречкоцвіті

Родина Polygonaceae Juss. – гречкові

Polygonum aviculare L. – спориш звичайний

P.convolvulus L. – гірчак березко видний

P.hydropiper L. – гірчак перцевий, водяний перець

Rumex acetosella L. – щавель горобиний

R.confertus Willd. – щавель кінський

R.crispus L. – щавель кучерявий

R.tliyrsiflorus Fingerh. – щавель пірамідальний

Порядок Theales – чайноцвіті

Родина Hypericaceae Juss. – звіробійні

Hypericum perforatum L. – звіробій звичайний

Порядок Violales – фіалкоцвіті

Родина Violaceae Batsch. – фіалкові

Viola arvensis Murr. – фіалка польова

V.mirabilis L. – фіалка дивовижна

V.odorata L. – фіалка запашна

V.suavis Bieb. – фіалка приємна

Порядок Capparales – каперцевоцвіті

Родина Brassicaceae Burnett – хрестоцвіті

Alliaria petiolata (Bieb.) Cavara et Grande – кінський часник

Berteroa incana (L.) DC. – гикавка сіра

Cardamine amara L. – жеруха гірка

Erysimum eheiranthoides L. – жовтушник лакфіолевидний

Lepidium carapestre (L.) R.Br. – хрінниця польова

Rorippa amphibia (L.) Bess. – водяний хрін земноводний

R.austriaca (Crantz) Bess. – водяний хрін австрійський

R.brachycarpa (C.A.Mey.) Hayek – водяний хрін короткоплодий

Порядок Salicales – вербоцвіті

Родина Salicaceae Mirb. – вербові

Populus tremula L. – осика

P.alba L.  – тополя біла

P.nigra L. – тополя чорна, осокір

Salix alba L. – верба біла

S.caprea L. – верба козяча

S.cinerea L. – верба попеляста

S.triandra L. – верба п’ятитичинкова

Порядок Primulales – первоцвіті

Primulaceae Vent. – первоцвіті

Lysimachia nummularia L. – вербозілля лучний чай

L.vulgaris L. – вербозілля звичайне

Порядок Malvales – мальвоцвіті

Родина Tiliaceae Juss. – липові

Tilia cordata Mill. – липа серцелиста

Родина Malvaceae Juss. – мальвові

Lavatera thuringiaca L.- лаватера тюрінгська

Порядок Euphorbiales – молочаєцвіті

Родина Euphorbiaceae Juss. – молочайні

Euphorbia seguierana Neck. – молочай

E.stepposa Zoz – молочай степовий

E.virgultosa Klock. – молочай прутовидний

Порядок Saxifragales – ломикаменевоцвіті

Родина Crassulaceae DC. – товстолисті

Sedum acre L. – очиток їдкий

S.purpureum (L.) Schult. – заяча капуста пурпурова

Порядок Rosales – розоцвіті

Родина Rosaceae Juss. – розоцвіті

Agrimonia grandis Andrz. – парило велике

Filipendula ulmaria (L.) Maxim. – гадючник в’язолистий

F.vulgaris Moench – гадючник звичайний

Fragaria vesca L. – суниці лісові

F.viridis Duch. – суниці зелені

Geum urbanum L. – гравілат міський

Potentilla anserina L.  – перстач гусяча лапка

P.arenaria Borkh. – перстач пісковий

P.argentea L. – перстач сріблястий

P.collina Wib. – перстач горбкуватий

P.impolita Wahlenb. – перстач неблискучий

P.obscura Willd. – перстач темний

P.reptans L. – перстач повзучий

Prunus stepposa Kotov – терен степовий

Pyrus communis L.- груша звичайна

Rosa sp. – шипшина

Rubus caesius L. – ожина сиза

Порядок Fabales – бобовоцвіті

Родина Fabaceae Lindl. – бобові

Astragalus cicer L. – астрагал хлопунець

Coronilla varia L. – в’язіль барвистий

Genista tinctoria L. – дрік красильний

Lathyras pratensis L. – чина лучна

L.tuberosus L. – чина бульбиста

L.vernus (L.) Bernh. – чина весняна

Lotus ucrainicus Klok. – лядвинець український

Medicago romanica Prod. – люцерна румунська

Melilotus albus Medik. – буркун білий

M.officinalis (L.) Pall. – буркун жовтий

Trifolium alpestre L. – конюшїша альпійська

T.arvense L. – конюшина польова

T.medium L. – конюшина середня

T.montanum L. – конюшина гірська

T.pratense L. – конюшина лучна

T.repens L. – конюшина повзуча

Vicia sepium L. – горошок плотовий

Порядок Myrtales – миртоцвіті

Родина Lythraceae Jaume – плакунові

Lythram salicaria L. – плакун верболистий

L.virgatum L. – плакун прутовидний

Родина Onagraceae Juss. – онагрові

Oenothera biennis L. – енотера дворічна

Порядок Sapindales – сапіндоцвіті

Родина Aceraceae Juss. – кленові

Acer campestre L. – клен польовий

A.tataricum L. – клен татарський

A.negundo L. – клен ясенелистий

Порядок Geraniales – геранієцвіті

Родина Geraniaceae Juss. – геранієві

Geranium pratense L. – герань лучна

G.robertianum L. герань Роберта

Порядок Polygalales – китяткоцвіті

Родина Polygalaceae – китяткові

Polygala comosa Schkuhr. – китятки чубаті

P.moldavica Kotov – китятки молдавські

Порядок Cornales – дереноцвіті

Родина Cornaceae – деренові

Swida sanguinea (L.) Opiz – свидина криваво-червона

Порядок Araliales – араліє цвіті

Родина Apiaceae Lindl. – зонтичні

Aegopodium podagraria L. – яглиця звичайна

Anthriscus sylvestris (L.) Hoffm. – бугила лісова

Cicuta virosa L. – цикута отруйна

Daucus carota L. – морква дика

Eryngium. planum L. – миколайчики плоскі

Falcaria vulgaris Bernh. – різак звичайний

Heracleum sibiricum L. – борщівник сибірський

Seseli campestris Bess. – жабриця рівнинна

S.libanotis (L.) Koch – жабриця порізникові

Sium latifolium L. – вех широколистий

S.sisaroideum DC. – вех сизаровидний

Torilis japonica (Houtt.) DC. – ториліс японський

Порядок Celastrales – бруслино цвіті

Родина Celastraceae R.Br. – бруслинові

Euonymus europaea L. – бруслина європейська

E.verrucosa Scop. – бруслина бородавчаста

Порядок Rhamnales – жостероцвіті

Родина Rhamnaceae Juss. – жостерові

Rhamnus cathartica L. – жостер проносний

Порядок Santalales – санталоцвіті

Родина Santalaceae R.BR. – санталові

Thesium arvense Horvatovszky – льонолисник польовий

Родина Loranthaceae Juss. – ремнецвітникові

Viscum album L. – омела біла

Порядок Oleales – маслиноцвіті

Родина Oleaceae Hoffmgg. et Link – маслинові

Fraxinus excelsior L. – ясен звичайний

Ligustrum vulgare L. – бирючина звичайна

Порядок Dipsacales – черсакоцвіті

Родина Caprifoliaceae Juss. – жимолостеві

Sambucus nigra L. – бузина чорна

S.racemosa L. – бузина червона

Родина Adoxaceae Trautv. – адаксові

Adoxa moschatellina L. – адокса мускусна

Родина Valerianaceae Batsch. – валеріанові

Valeriana officinalis L. – валеріана лікарська

V.stolonifera Czern. – валеріана пагононосна

Родина Dipsacaceae Lindl. – черсакові

Knautia arvensis (L.) Coult. – свербіжниця польова

Scabiosa ucrainica L. – скабіоза українська

Порядок Gentianales – тирличецвіті

Родина Asclepiadaceae R.Br. – ластівневі

Vincetoxicum scandens Somm. et Levier – ластовень виткий

Родина Menyanthaceae Dum. – бобівникові

Menyanthes trifoliata L. – бобівник трилистий

Родина Rubiaceae Juss. – маренові

Asperula creticola Klok. – маренка крейдяна

A.odorata L. – маренка запашна

Galium aparine L. – підмаренник чіпкий

G.boreale L. – підмаренник північний

G.odoratum (L.) Scop. – підмаренник запашний

G.palustre L. – підмаренник болотний

G.physocaipum Ledeb. – підмаренник здутоплідний

G.verum L. – підмаренник справжній

Порядок Polemoniales – синюхоцвіті

Родина Convolvulaceae Juss. – березкові

Calystegia sepium (L.) R.Br. – плетуха звичайна

Convolvulus arvensis L. – березка польова

Родина Boraginaceae Juss. – шорстколисті

Anchusa popovii (Gusul.) Dobrocz. – воловик Попова

Buglossoides czernjajevii (Klok.) Czern. – буглосоїдес Черняєва

Echium vulgare L. – синяк звичайний

Myosotis arvensis (L.) Hill – незабудка польова

M.caespitosa K.F.Schultz – незабудка дерниста

M.palustris (L.) L. – незабудка болотна

Nonea rossica Stev. – куряча сліпота російська

Pulmonaria obscura Duinort. — медуниця темна

Symphytum officinale L. – живокіст лікарський

Порядок Scrophulariales – ранникоцвіті

Родина Solanaceae Juss. – пасльонові

Solanuin dulcamara L. – паслін солодко-гіркий

Родина Scrophulariaceae Juss. – ранникові

Linaria vulgaris Mill. — льонок звичайний

Melampyrum argyrocomum Fisch. ex K.-Pol. – перестріч сріблястий

Scrophularia nodosa L. – ранник вузлуватий

Verbascum densiflorum Bertol. – дивина густоквіткова

V.lychnitis L. – дивина борошниста

Veronica chamaedrys L. – вероніка дібровна

V.longifolia L. – вероніка довголиста

V.prostrata L. – вероніка лежача

Родина Lentibulariaceae Rich. – пухирникові

Utricularia vulgaris L. – пухирник звичайний

Родина Plantaginaceae Juss. – подорожникові

Plantago lanceolata L. – подорожник ланцетолистий

P.major L. – подорожник великий

P.media L. – подорожник середній

Порядок Lamiales – губоцвіті

Родина Verbenaceae Jaume – вербенові

Verbena officinalis L. – вербена лікарська

Родина Lamiaceae Lindl. – губоцвіті

Acirios arvensis (Lam.) Dandy – щебрушка польова

Ajuga genevensis L. – горлянка женевська

Ballota raderalis Sw. – м’яточник бур’яновий

Galeopsis bifida Boenn. – жабрій двонадрізаний

Glechoma hederacea L. – розхідник плющовидний

Lamium maculatuь (L.) L. – глуха кропива крапчаста

Leonurus quinquelobatus Gilib. – собача кропива п’ятилопатева

Mentha verticillata L. – м’ята кільчаста

Phlomis tuberosa L. – залізняк бульбистий

Prunella vulgaris L. – суховершки звичайні

Salvia nutans L. – шавлія поникла

S.stepposa Shost. – шавлія степова

Scutellaria galericulata L. – шоломниця звичайна

S.hastifolia L. – шоломниця списолиста

Stachys palustris L. – чистець болотяний

Thymus pallasianus H.Braun – чебрець Палласів

Порядок Campanulales – дзвоникоцвіті

Родина Campanulaceae Juss. – дзвоникові

Campanula farinosa Andrz. – дзвоники мучнисті

C.rapunculoides L. – дзвоники ріпчастовидні

Jasione montana L. – агалик-трава гірська

Порядок Asterales – айстроцвіті

Родина Asteraceae Dum. – складноцвіті

Achillea collina J.Becker ex Reihenb. – деревій горбковий

A.siibmillefolium Klok. et Krytzka – деревій майже звичайний

Ambrosia artemisiifolia L. – амброзія полинолиста

Anthemis ruthenica Bieb. – роман руський

Arctium lappa L. – лопух справжній

Artemisia absinthium L. – полин гіркий

Bidens tripartite L. – череда трироздільна

Carduus acanthoides L. – будяк колючий

Centanrea jacea L. – волошка лучна

C.majorovii Dumb. – волошка Майорова

Cichorium intybus L. – цикорій дикий, петрові батоги

Cirsium setosum (Willd.) Bess. – осот щетинистий

C.vulgare (Savi) Ten. – осот звичайний

Cyclachaena xanthiifolia (Nutt.) Fresen. – чорнощир звичайний

Erigeron canadensis L. – злинка канадська

Eupatorium cannabinum L. – сідач коноплевидний

Helichrysum arenarium (L.) Moench. – цмин пісковий

Inula britannica L. – оман британський

Lactuca tatarica (L.) C. A.Mey. – латук татарський

Matricaria perforata Mer. – ромашка пронизана

Petasites spurius (Retz.) Reichenb. – кремена несправжня, білокопитник

Ptarmica vulgaris DC. – чихавка звичайна

Serratula heterophylla (L.) Desf. – серпій різнолистий

Sonchus arvensis L. – жовтий осот польовий

S.oleraceus L. – жовтий осот городній

Tanacetum vulgare L. – пижмо звичайне

Taraxacum officinale Webb, ex Wigg. – кульбаба лікарська

Tragopogon dasyrhynchus Artemcz. – козельці шорстконосикові

Tussilago farfara L. – мати-й-мачуха

Xanthium albinum (Widd.) H.Scholz – нетреба ельбінська

Клас Liliopsida – однодольні

Порядок Alismatales – частухоцвіті

Родина Butomaceae L.C.Richard – сусакові

Butomus umbellatus L. — сусак зонтичний

Родина Alismataceae Vent. – частухові

Alisma plantago-aquatica L. – частуха подорожникові

Sagittaria sagittifolia L. – стрілиця звичайна

Порядок Hydrocharitales – жабурникоцвіті

Родина Hydrocharitaceae Juss. – жабурникові

Elodea canadensis Michs. – елодея канадська

Hydrocharis morsus-ranae L. – жабурник звичайний

Stratiotes aloides L. – водяний різак алоевидний

Порядок Najadales – наядоцвіті

Родина Potamogetonaceae Dmriort. – рдесникові

Potamogeton pectionatus L. – рдесник гребінчастий

P.perfoliatus L. – рдесник пронизанолистий

Родина Najadaceae Juss. – різухові

Najas marina L. – різуха морська

Порядок Liliales – лілієцвіті

Родина Liliaceae Juss. – лілійні

Convallaria majalis L.  – конвалія звичайна

Fritillaria meleagroides Patrin ex Schult. et Schult. – рябчик менший

Gagea lutea (L.) Ker-Gawl. – зірочки жовті

G.minima (L.) Ker-Gawl. – зірочки маленькі

G.pusilla(F.W.Schmidt) Schult. et Schult. fil. – зірочки низенькі

Polygonatum multiflorum (L.) All. – купина багатоквіткова

P.odoratum (Mill.) Druce – купина пахуча

Scilla sibirica Haw. – проліска сибірська

Tulipa quercetorum Klok. et Zoz – тюльпан дібровний

Родина Alliaceae J.G. Agardh – цибулеві

Allium angulosum L. – цибуля гранчаста

A.decipiens Fesch. ex Schult. et Schult. – цибуля оманна

A.oleraceum L. – цибуля овочева

Apodolicum (Aschers. et Graebn.) Blocki ex Racib. – цибуля подільська

A.waldsteinii G.Don fil. – цибуля Вальдштейна

Родина Asparagaceae Juss. – холодкові

Asparagus polyphyllus Stev. – холодок багатолистий

Порядок Iridales – півникоцвіті

Родина Iridaceae Juss. – півникові

Crocus reticulatus Stev. ex Adam. – шафран сітчастий

Gladiolus apteras Klok. – косарики безкрилі

Iris pseudacorus L. – півники болотяні

Порядок Orchidales – зозулинцецвіті

Родина Orchidaceae Juss. – зозулинцеві

Orchis palustris Jacq. – зозулинець болотний

Порядок Juncales – ситникоцвіті

Родина Juncaceae Juss. – ситникові

Juncus articulatus L. – ситник членистий

J.atratus Krock. – ситник темноцвітий

J.conipressus Jacq. – ситник сплющений

J.gerardii Loisel. – ситник Жерарда

Порядок Cyperales – осокоцвіті

Родина Cyperaceae Juss. – осокові

Carex acuta L. – осока гостра

C.colchica J.Gay – осока колхідська

C.humilis Leys. – осока низька

C.leporina L. – осока заяча

C.nigra (L.) Reichard. – осока чорна

C.praecox Schreb. – осока рання

C.riparia Curt. – осока побережна

Eleocharis palustris (L.) Koem. et Schult. – ситняг болотний

Holoschoenus vulgaris Link – голосхенус звичайний

Scirpus lacustris L. – комиш озерний

Порядок Poales – тонконогоцвіті

Родина Poaceae Barnhart. – злакові

Agropyron pectinatum (Bieb.) Beauv. – житняк гребінчастий

Agrostis stolonifera L. – мітлиця повзуча

Alopecurus pratensis L. – лисохвіст лучний

Beckmannia eniciformis (L.) Host – бекманія звичайна

Brachypodium sylvaticum (Huds.) Beauv.  – куцоніжка лісова

Bromopsis inermis (Leys.) Holub – бромопсис безостий

B.riparia (Rehm.) Holub – бромопсис прибережний

Calamagrostis epigeios (L.) Roth – куничник наземний

Cynodon dactyloii (L.) Pers. – цинодон пальчастий

Dactylis glomerata L. – грястиця звичайна

Digitaria sanguinalis (L.) Scop. – пальчатка кров’яна

Elytrigia repens (L.) Nevski – пирій повзучий

Festuca pratensis Huds. – костриця лучна

Glyceria maxima (C.Harttn.) Holmb. – лепешняк великий

G.fluitans (L.) R.Br. – лепешняк плаваючий

Koeleria sabuletorum Czern. ex Klok. – келерія піскова

Phleum pratense L. – тимофіївка лучна

Phragmites australis (Cav.) Trin. ex Stend. – очерет південний

Poa bulbosa L. – тонконіг бульбастий

P.pratensis L.  – тонконіг лучний

Puccinellia gigantea (Grossh.) Grossh. – покісниця велетенська

Secale sylvestre Host – жито дике

Setaria glauca (L.) Beauv. – мишій сизий

Порядок Arales – ароїдоцвіті

Родина Lemnaceae S.F.Gray – ряскові

Lemna trisulca L. – ряска триборозенчаста

L.minor L. – ряска мала

Spirodela polyrrhiza (L.) Schleid. – спіродела багато коренева

Порядок Typhales – рогозоцвіті

Родина Sparganiaceae Rudolphi – їжачоголівкові

Sparganium emersum Rehm. – їжача голівка зринувши

S.neglectum Beeby – їжача голівка непомітна

Родина Typhaceae Juss. – рогозові

Typha angustifolia L. – рогіз вузьколистий

T.latifolia L. – рогіз широколистий

Таблиця 1.1.

Кількість видів рослин у флорі на 2004 рік.

Систематичні групи рослин

Кількість видів флори на 2004 рік

ВИЩІ РОСЛИНИ

Судинні рослини

Хвощеподібні 2
Папоротеподібні 3
Голонасінні 1
Покритонасінні (квіткові) 307
Всього вищих рослин 313