20 мая 2005 г. Летопись природы. Книга I. Часть 6. Растительный мир. Редкие виды.

3. Рідкісні види.

В поточному році на території проектованого ландшафтного заказника “Яремівськіїй” проведено роботу по виявленню місць зростання рідкісних, зникаючих, реліктових та ендемічних видів рослин. Описані популяції зозулинця болотного та тюльпана дібровного, проведений облік чисельності тюльпана дібровного.

Tulipa quercetorum Klok. et Zoz — тюльпан дібровний.

В 2004 році на території проектованого ландшафтного заказника “Яремівський” описана невелика по площі, але численна популяція тюльпана дібровного, яка розташована недалеко від с. Студенок.

Тюльпан дібровний (Tulipa quercetorum Klok. et Zoz) – причорноморсько-предкавказський степовий вид. Занесений до Червоної книга України (категорія III – рідкісний). На Україні поширений на півдні Лісостепу і в північній частині Степу, переважно на Лівобережжі і лише зрідка заходить на Правобережжя, звичайний для південного сходу України. Росте у світлих дубових лісах, байрачних лісах і чагарниках, на узліссях (3,6,20), Типовий ефемероїд, цвіте в квітні-травні. В місцях збільшеного рекреаційного навантаження не цвіте, але дає численне вегетативне поновлення. Ступінь природного поновлення задовільний.

Популяція займає дві округлі невеликі ділянки площею 20 та 25 м2, розташовані на заплавній луці на лівому березі р.Сіверський Донець.

Дата: 17.04.04 р.

Рельєф: хвилястий.

Ґрунти: лучні глинисто-піщані на древньоалювіальних відкладеннях. Зазнають інтенсивного антропогенного впливу, дуже еродовані у зв’язку з надмірним випасанням худоби.

Водний режим: подвійний – атмосферні опади і ґрунтове живлення.

Загальне число видів – 22.

Проективне покриття – 70%.

Carex nigra – 4.2

Bromopsis ripatia – 2.2

Fritillaria meleagroides – 2.1

Veronica prostrata – 2.1

Rumex acetosella – 2.1

Ficaria verna – 2.1

Trifolium pretense – 2.1

Tulipa quercetorum – 1.3

Rumex confertus – 1.2

Agropyron pectinatum – 1.2

Trifolium medium – 1.1

Taraxacum offieinale – 1.1

Gladiolus apteras – 1.1

Gagea pusilla – 1.1

Equisetum arvense -1.1

Rumex crispus – +.2

Tragopogon dasyrhynchus – +.1

Achillea collina – +.1

Potentilla impolita – +.1

Galium sp. – +.1

Plantago lanceolata – +.1

Plantago media – +.1

Нами проведений облік чисельності T.quercetorum у даній популяції. На першій ділянці площею 25 м2 налічується 1193 квітучих екземпляри, вегетуючих рослин при цьому було близько 12000 екз. На другій ділянці площею 20м2, квітнули 240 рослин і близько 3600 екз. вегетували. В цілому на двух ділянках, на площі 45 м2, зростали близько 17000 екз. тюльпана дібровного. Щільність популяції становить 378,5 екз. на 1 м2, 8,4% рослин на момент опису квітнули.

Обстежені прилягаючі до даної популяції ділянки діброви та луки, але навіть вегетуючих рослин не знайдено.

Orchis palustris Jacq. — зозулинець болотний.

Зозулинець болотний (Orchis palustris Jacq.) європейсько-середземноморсько-передньоазіатський вид на північній межі ареалу. Занесений до Червоної книги України (категорія III – рідкісний), CITES. На Україні поширений розсіяно в Закарпатті, Лісостепу, Степу та Криму. На південному сході зустрічається рідко та спорадично. Місцями утворює досить багаточисленні популяції. Росте на вологих трав’янистих місцях, заплавних луках, болотах (3,6,20). Цвіте у травні-червні. Ступінь природного поновлення задовільний.

Місцезростанням даного виду є дуже вологі та залиті водою заплавні луки біля с. Студенок. Ця територія має назву “Великі луки” і займає досить велику площу. Описані деякі ділянки із зозулинцем болотним в трав’яному покриві.

Дата: 7.06.04 р.

Рельєф: хвилястий.

Загальне число видів – 38.

Проективне покриття складає 90%.

Pucciriellia gigaritea – 3.5

Juncus atraius – 3.4

Carex nigra — 3.4

Lysimachia nummularia – 2.4

Bromopsis inermis – 2.3

Alopecurus pratensis – 2. 3

Potentilla anserine – 2.3

Stellaria palustris – 2.3

Allium angulosum – 2.2

Gladiolus apterus – 2. 1

Orchis palustris – 2. 1

Ranunculus acris – 1.3

Galium physocarpum – 1.3

Mentha sp. – 1.3

Thalictrum simplex – 1.2

Filipendula vulgaris — 1.2

Ranunculus silvisteppaceus — 1.2

Ranunculus polyanthemos – 1.2

Myosotis caespitosa- 1.2

Galium palustre – 1.2

Carex leporina – 1.2

Scutellaria hastifolia -1.2

Allium angulosum – 1.1

Fritillaria meleagroides – 1.1 .

Coronaria flos-cuculi — 1.1

Rorippa brachycarpa – 1.1

Rorippa austriaca – 1.1

Silene steppicola – 1.1

Glyceria fluitans – +.3

Carex acuta – +.2

Eleocharis palustris – +.2

Bekrnamiia eruciformis – +.2

Solanum dulcamara – +.1

Iris pseudacorus – +. 1

Rnmex confertus – +.1

Butomus umbellatus – +.1

Alisma plantago-aquatica – +.1

Symphytum officinale – +.1

У зв’язку з великою кількістю опадів в літній період траву на луках не зкошували, що благотворно вплинуло на чисельність зозулинця болотного.