06 сентября 2018 г. Звернення до Держлісагентства щодо зміни меж відтворювальної ділянки мисливських угідь Ізюмського УТМР

У відповідності до повноважень Державного агентства лісових ресурсів України, визначених Положенням про Державне агентство лісових ресурсів України, затвердженим Постановою Кабінету Міністрів України від 08.10.2014 року № 521, з метою забезпечення належного захисту об’єктів природно-заповідного фонду України природоохоронна Громадська організація «ГРІНДА ІНТЕРНЕШНЛ» просить надати сприяння у визначенні відтворювальної ділянки у складі мисливських угідь Ізюмської районної організації УТМР Харківської області на території, суміжній з територією природно-заповідного фонду.

Громадська організація «ГРІНДА ІНТЕРНЕШНЛ», надалі також – «Організація», є природоохоронною громадською організацією, яка створена 14.06.2016 року з метою здійснення заходів з охорони навколишнього середовища, довкілля, захисту природи і тварин.

Організація опікується проблематикою створення нових об’єктів природно-заповідного фонду на території України в цілому і Харківської області зокрема, а також докладає зусиль щодо захисту існуючих об’єктів природно-заповідного фонду від браконьєрства, незаконних рубок, проведення інших незаконних заходів, які негативно впливають на довкілля, флору та фауну України.

Так, зокрема, Організація приділяє увагу захисту нещодавно створеного ландшафтного заказника місцевого значення «Синичинський».

Наприкінці 2017 року з метою збереження біологічного, ландшафтного, природного різноманіття та забезпечення належної охорони природних комплексів і об’єктів, які мають особливу природоохоронну, наукову, естетичну та іншу цінність, відповідно до ст. 53 Закону «Про природно-заповідний фонд України» від 16.06.1992 року № 2456-XII та ст.ст. 43, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» від 21.05.1997 року № 280/97, Харківська обласна рада прийняла рішення від 07.12.2017 року № 606-VІI про створення на території Ізюмського району Харківської області ландшафтного заказника місцевого значення «Синичинський» орієнтовною площею285,6 га, без вилучення земельних ділянок із користування, за згодою землекористувача, та включення його до складу природно-заповідного фонду Харківської області.

У відповідності до ст. 25 Закону «Про природно-заповідний фонд України» від 16.06.1992 року № 2456-XII, надалі також – «Закон № 2456-XII», заказниками оголошуються природні території (акваторії) з метою збереження і відтворення природних комплексів чи їх окремих компонентів. Оголошення заказників провадиться без вилучення земельних ділянок, водних та інших природних об’єктів у їх власників або користувачів.

Згідно ч. 1 ст. 26 Закону № 2456-XII на територіях заказників забороняються суцільні, прохідні, лісовідновні та поступові рубки, видалення захаращеності, а також полювання та інша діяльність, що суперечить цілям і завданням, передбаченим положенням про заказник.

Положенням про ландшафтний заказник «Синичинський» визначено, що на території ландшафтного заказника, серед іншого, забороняється полювання та вилов всіх видів тварин, розорення їхніх гнізд, нір, інших сховищ та жител.

Відтак, основною метою створення ландшафтних заказників є збереження і відтворення природних комплексів, які мають особливу природоохоронну, наукову, естетичну та іншу цінність; при цьому досягнення зазначеної мети є можливим виключно за умови забезпечення належної охорони та захисту територій ландшафтних заказників.

Чинним законодавством України встановлено, що охорона, захист та збереження ландшафтних заказників покладається на власників або користувачів земельних ділянок.

Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 19 Лісового кодексу України, надалі також – «ЛК України», постійні лісокористувачі зобов’язані забезпечувати охорону, захист, відтворення, підвищення продуктивності лісових насаджень, посилення їх корисних властивостей, підвищення родючості ґрунтів, вживати інших заходів відповідно до законодавства на основі принципів сталого розвитку.

Згідно ч. 5 ст. 86 ЛК України забезпечення охорони і захисту лісів покладається на центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері лісового господарства, та органи місцевого самоврядування, власників лісів і постійних лісокористувачів відповідно до цього Кодексу.

Тому, на виконання вимог чинного законодавства України, Харківська обласна рада у рішенні від 07.12.2017 року № 606-VІI про створення на території Ізюмського району Харківської області ландшафтного заказника місцевого значення «Синичинський» зобов’язала користувача природних ресурсів забезпечити дотримання режиму охорони та збереження території природно-заповідного фонду.

При цьому, земельна ділянка, на якій був створений зазначений заказник, знаходиться у постійному користуванні ДП «Ізюмське лісове господарство», на яке, відповідно, покладений обов’язок забезпечити збереження території природно-заповідного фонду.

Згідно Проекту створення ландшафтного заказника місцевого значення «Синичинський» заказник розташований на землях ДП «Ізюмське лісове господарство», Студеноцьке лісництво: кв. 130 (вид. 22, 25, 26, 27, 30); кв. 131 (вид. 24, 25, 27, 28, 29); кв. 132 (вид. 21, 22); кв. 135; 136; 137 (вид. 4, 7, 8); кв. 142; 143; 144; 185.

При виконанні завдань із забезпечення належної охорони та збереження ландшафтного заказника місцевого значення «Синичинський», необхідно, в першу чергу, враховувати той факт, що його територія межує з мисливськими угіддями Ізюмської районної організації УТМР Харківської області.

Також є суттєвим, що територія заказника має нерівний контур та в деяких місцях відділена від мисливських угідь невеличкими водоймами, внаслідок чого виникають певні непорозуміння при розмежуванні ділянок, які належать до мисливських угідь та на яких може проводитися полювання, з ділянками, які належать до території ландшафтного заказника та на яких, відповідно, проведення полювання є забороненим видом діяльності.

Ландшафтний заказник місцевого значення «Синичинський» знаходиться на території Яремівського природного резервата Ізюмського району Харківської області. Тривалий час територія, на якій створений ландшафтний заказник місцевого значення «Синичинський», а також територія, яка межує із заказником, належала до відтворювальних ділянок мисливських угідь Ізюмської районної організації УТМР Харківської області.

Правовий режим відтворювальної ділянки визначений Закону України «Про мисливське господарство та полювання» від 22.02.2000 року № І478-ІІІ, а також Порядком визначення територій для охорони та відтворення мисливських тварин (відтворювальних ділянок), затвердженим наказом Державного комітету лісового господарства України від 22.01.2014 року № 4.

Так, відповідно до ч. 1 ст. 27 Закону України «Про мисливське господарство та полювання» від 22.02.2000 року № І478-ІІІ з метою охорони та відтворення мисливських тварин користувачі в межах своїх мисливських угідь виділяють не менш як 20 відсотків площі угідь, на яких полювання забороняється. Порядок визначення територій для цієї мети встановлюється центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері лісового та мисливського господарства.

Згідно п. 3.1 Порядку визначення територій для охорони та відтворення мисливських тварин (відтворювальних ділянок), затвердженого наказом Державного комітету лісового господарства України від 22.01.2014 року № 4, надалі також – «Порядок № 4», визначення відтворювальних ділянок погоджується з власником або користувачем земельної ділянки та оформляється наказом користувача мисливських угідь, у якому вказуються площа угідь, що виділяється з цією метою, з переліком кварталів, урочищ, водойм тощо, що входять до складу відтворювальної ділянки, детальним описом її меж, видом або групою видів мисливських тварин, для відтворення яких виділяється ділянка, визначається режим охорони мисливських тварин на цій території.

Відповідно до п. 2.4 Порядку № 4 полювання на території відтворювальної ділянки забороняється.

Відтак, протягом тривалого часу з метою забезпечення охорони та відтворення мисливських тварин частина території мисливських угідь Ізюмської районної організації УТМР Харківської області, яка межує з територією ландшафтного заказника місцевого значення «Синичинський», була визначена відтворювальною ділянкою.

Проте, у 2017 році зазнав змін Проект організації і розвитку мисливського господарства Ізюмської районної організації УТМР Харківської області, розроблений Харківським державним проектно-вишукувальним інститутом агромеліорації і лісового господарства «Харківдіпроагроліс», засновником якого є Державне агентство лісових ресурсів України. Серед іншого, зміни Проекту полягали в тому, що межі відтворювальної ділянки мисливських угідь були перенесені і на даний момент на території, що межує з територією ландшафтного заказника місцевого значення «Синичинський», проводиться полювання, яке є загрозливим фактором для забезпечення правового режиму території об’єкта природно-заповідного фону України.

Просимо звернути Вашу увагу, що наразі склалася ситуація, за якої полювання проводиться в безпосередній близькості від території ландшафтного заказника, у складі якого представлено близько 90 раритетних видів фауністичних комплексів, серед яких 11 видів включені до Європейського Червоного списку, 31 – Червоної книги України, 48 – Червоного списку Харківської області. Таке «сусідство» суперечить призначенню територій, оголошених об’єктами природно-заповідного фонду, цілям та завданням їх створення, а також основним засадам здійснення діяльності на об’єктах природно-заповідного фонду України.

Згідно ст. 13 Закону України «Про природно-заповідний фонд України» від 16.06.1992 року № 2456-XII об’єднання громадян, статутами яких передбачена діяльність у галузі охорони навколишнього природного середовища, мають право на участь в управлінні територіями та об’єктами природно-заповідного фонду, зокрема, шляхом внесення пропозицій щодо організацій нових територій та об’єктів природно-заповідного фонду, забезпечення їх охорони, ефективного використання і відтворення природних комплексів та об’єктів; участі у контролі за додержанням режиму таких територій та об’єктів.

Згідно п. 1 Положення про Державне агентство лісових ресурсів України, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 08.10.2014 року № 521, надалі також – «Положення», Державне агентство лісових ресурсів України (Держлісагентство) є центральним органом виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через Міністра аграрної політики та продовольства і який реалізує державну політику у сфері лісового та мисливського господарства.

Пунктом 4 Положення визначено, що Держлісагентство відповідно до покладених на нього завдань, зокрема, здійснює державне управління в галузі ведення лісового і мисливського господарства, а також державного контролю за дотриманням вимог нормативно-правових актів щодо ведення лісового господарства (крім державного контролю з карантину рослин та у сфері захисту рослин); здійснює державне управління територіями та об’єктами природно-заповідного фонду в лісах підприємств, установ і організацій, що належать до сфери його управління; організовує ведення лісовпорядкування та впорядкування мисливських угідь; здійснює державний контроль за дотриманням законодавства в галузі мисливського господарства і полювання; вносить пропозиції щодо надання в користування мисливських угідь та припинення права користування ними органам, що приймають зазначені рішення; вирішує в межах повноважень, передбачених законом, спори з питань охорони, захисту, використання та відтворення лісів, що перебувають у державній власності.

Враховуючи вищевикладене, з огляду на надані Державному агентству лісових ресурсів України повноваження, а також на той факт, що ДП «Ізюмське лісове господарство» і Харківський державний проектно-вишукувальний інститут агромеліорації і лісового господарства «Харківдіпроагроліс» підпорядковуються Державному агентству лісових ресурсів України,

П Р О С И М О:

- розглянути дійсне звернення Громадської організації «ГРІНДА ІНТЕРНЕШНЛ»;

- надати сприяння у внесенні змін до Проекту організації і розвитку мисливського господарства Ізюмської районної організації УТМР Харківської області, розробленого Харківським державним проектно-вишукувальним інститутом агромеліорації і лісового господарства «Харківдіпроагроліс», які полягатимуть у визначенні відтворювальною ділянкою мисливських угідь Ізюмської районної організації УТМР Харківської області, які межують з територією ландшафтного заказника місцевого значення «Синичинський», згідно запропонованого проекту (план-схема додається).

Допомога Державного агентства лісових ресурсів України у вирішенні вищевикладеної проблеми дозволить припинити проведення полювання на території, суміжній з територією ландшафтного заказника місцевого значення «Синичинський», який належить до об’єктів природно-заповідного фонду України. Полювання, яке проводиться на даний момент, створює загрозу збереженню фауністичних комплексів заказника та не корелює з метою створення ландшафтного заказника.

Щиро сподіваємося на розуміння вищевикладеної проблематики, бажання взяти участь у вирішенні ситуації, що склалася, а також розраховуємо на сприяння у здійсненні охорони, захисту та збереження об’єктів природно-заповідного фонду України, відповідно до функцій та завдань, покладених на Державне агентство лісових ресурсів України.

Додатки:

1. План-схема території, яка пропонується відтворювальною ділянкою мисливських угідь Ізюмської районної організації УТМР – 1 прим., оригінал (на 1 арк.).

Громадська організація «ГРІНДА ІНТЕРНЕШНЛ»