30 октября 2018 г. Заява у Мінприроди щодо зливу ГРП-рідини у негідроізольовані шламові амбри на Святогірському ГКР

Громадська організація «Грінда Інтернешнл», надалі також – «Організація», є природоохоронною громадською організацією, яка створена 14.06.2016 року з метою здійснення заходів з охорони навколишнього середовища, довкілля, захисту природи і тварин.

В процесі здійснення статутної діяльності, спрямованої на збереження водного середовища, захист горизонтів прісних вод від забруднення під час провадження газодобувної діяльності, на території Ізюмського району Харківської області поблизу села Яремівка Організацією були виявлені суттєві порушення технології поводження з відходами буріння, які утворилися в процесі спорудження (експлуатації) свердловин Святогірського ГКР.

Передусім, зауважимо, що Організація, розуміючи потреби сьогодення та складну енергетичну ситуацію, яка склалася на території України, поділяє державні завдання та цілі щодо збільшення видобутку власного природного газу, що водночас посилить енергетичну незалежність України і, безперечно, Організація не має наміром створення перешкод у виконанні поставлених завдань. Проте, Організація усвідомлює, що збільшення видобутку власного природного газу та нафти має відбуватися з мінімальним впливом на навколишнє природне середовище з виконанням усіх передбачених законодавством екологічних вимог, які повинні виконувати та дотримуватися усі виконавці робіт, підрядні організації, сервісні компанії, а також виконувати та контролювати замовники робіт. Держава повинна забезпечити випереджаючий моніторинг довкілля щодо можливих ризиків для навколишнього природного середовища та впроваджувати законні та дієві заходи контролю діяльності, яка за законодавством є ризикованою за своїми наслідками для довкілля, у тому числі за віддаленими наслідками. Саме тому Організація прагне забезпечити дотримання екологічних вимог усіма учасниками процесу газодобувної діяльності, адже необхідно пам’ятати, що в даному випадку з огляду на екологічні наслідки, мета не може виправдовувати заходи її досягнення.

Відтак, Організація звертається до Міністерства екології та природних ресурсів України, яке є центральним органом виконавчої влади у формуванні і забезпеченні реалізації державної політики у сфері охорони навколишнього природного середовища та екологічної безпеки, з метою припинення порушень, вчинюваних Акціонерним товариством «Укргазвидобування» в процесі здійснення газодобувної діяльності на території Ізюмського району Харківської області.

Зміст виявлених Організацією порушень полягає у наступному.

«17» вересня 2018 року членом Організації Ловчиновським Валерієм Ігоровичем, який є також членом Національної спілки журналістів України, журналістом Міжнародної федерації журналістів, Президентом Благодійної організації «Міжнародний благодійний фонд «Допомога дикій природі», було зафіксовано, як поблизу села Яремівка Ізюмського району Харківської області група осіб здійснює викиди рідких відходів буріння та бурового шламу у не гідроізольовані шламові амбари, внаслідок чого не може не відбуватися забруднення горизонтів з прісними водами, які, в свою чергу, використовуються місцевим населенням для питного водопостачання.

Здійснення викидів у не гідроізольовані шламові амбари, а також пояснення, надані водіями та головним спеціалістом із випробовувань та досліджень свердловин Філії газопромислового управління «Шебелинкагазвидобування» Акціонерного товариства «Укргазвидобування», зафіксовані на відеозапису, який додається до дійсної заяви. Крім того, відеозапис розміщений в мережі Інтернет за посиланням  https://www.youtube.com/watch?v=l-rDKhDJwbs.

Членом Організації Ловчиновським Валерієм Ігоровичем було встановлено, що не гідроізольований шламовий амбар розташований поблизу свердловини № 10 Святогірського ГКР на території Оскільської об’єднаної територіальної громади, яка використовується Філією газопромислового управління «Шебелинкагазвидобування» Акціонерного товариства «Укргазвидобування».

Транспортні засоби, які здійснювали перевезення рідких відходів буріння, були марковані знаками «Клас 3. Легкозаймисті рідини», «Речовина, небезпечна для довкілля». Водій транспортного засобу КАМАЗ (держ. ном. АА1706РМ) відмовився надати для ознайомлення подорожній лист, проте повідомив, що в подорожньому листі міститься інформація про те, що даним транспортним засобом здійснюється перевезення стічних пластових вод.

Головний спеціаліст із випробовувань та досліджень свердловин Філії газопромислового управління «Шебелинкагазвидобування» Акціонерного товариства «Укргазвидобування» Пелипенко Євген Іванович, надаючи пояснення щодо викидів невідомої рідини в не гідроізольований шламовий амбар, повідомив, що співробітниками Філії газопромислового управління «Шебелинкагазвидобування» Акціонерного товариства «Укргазвидобування» здійснюється вивезення пластової води, яка викачується із свердловини №11 Святогірського ГКР після гідророзриву, радіологічного контролю рідини не здійснюється.

Зазначені дії працівників Філії газопромислового управління «Шебелинкагазвидобування» Акціонерного товариства «Укргазвидобування» є суттєвим порушенням технології поводження із відходами буріння, які утворюються внаслідок спорудження (експлуатації) свердловин.

Екологічні умови провадження газодобувної діяльності передбачають, що рідкі відходи буріння і буровий шлам мають захоронятися в гідроізольованих шламових амбарах; земляні амбари та вигрібні ями мають бути обладнані непроникним протифільтраційним екраном з метою запобігання забрудненню підземних вод. Рідина після гідравлічного розриву пластів містить багато компонентів та складових, утилізація яких передбачає додаткове очищення та утилізацію відповідно до законодавчих вимог, які застосовуються до певного класу токсичності складових.

Акціонерне товариство «Укргазвидобування», надалі також – «Товариство», є одним з провідних підприємств, яке здійснює діяльність у сфері газовидобування на території України. Товариство має достатньо ресурсів, щоб забезпечити дотримання екологічних умов в процесі здійснення газодобувної діяльності та досягти енергетичної незалежності України з мінімальними екологічними наслідками для довкілля.

Проте, маючи можливість та необхідні ресурси, Товариство нехтує екологічними нормативами, не виконує обов’язку щодо здійснення гідроізоляції шламових амбарів, при цьому допускаючи здійснення викидів рідких відходів буріння, які забруднюють підземні води та унеможливлюють безпечне використання води мешканцями села Яремівка та хутора Пасіка Ізюмського району Харківської області. Мешканці села Студенок також висловлюють свою занепокоєність, що створює додаткову напругу та не працює на покращення іміджу Філії газопромислового управління «Шебелинкагазвидобування» Акціонерного товариства «Укргазвидобування».

Збільшення обсягу видобування природного газу на території України неможливо розглядати окремо від впливу на довкілля. Є загальновідомим, що газодобувна діяльність є діяльністю, яка не може здійснюватися без завдання шкоди навколишньому природньому середовищу. Саме тому, суб’єкти господарювання, які здійснюють газодобувну діяльність, у тому числі Акціонерне товариство «Укргазвидобування», повинні враховувати екологічні норми, які висуваються до такого роду діяльності, та здійснювати заходи, спрямовані на мінімізацію негативного впливу на довкілля.

У відповідності до абз.2 п.1 Положення про Міністерство екології та природних ресурсів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21.01.2015р. №32, Міністерство екології та природних ресурсів України є головним органом у системі центральних органів виконавчої влади, що забезпечує формування і реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища та екологічної безпеки.

Згідно пп.87 п.4 Міністерство екології та природних ресурсів України відповідно до покладених на нього завдань здійснює розгляд звернень громадян з питань, пов’язаних із діяльністю Мінприроди, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери його управління.

Враховуючи вищевикладене, з огляду на надані Міністерству екології та природних ресурсів України повноваження,

Просимо:

- взяти до уваги та надати оцінку фактам порушення Філією газопромислового управління «Шебелинкагазвидобування» Акціонерного товариства «Укргазвидобування» вимог природоохоронного законодавства, а саме: порушення технології поводження з відходами буріння, які утворилися в процесі спорудження (експлуатації) свердловин Святогірського ГКР, що призводить до забруднення підземних вод поблизу села Яремівка Ізюмського району Харківської області;

- вжити заходів щодо припинення зазначених порушень та притягнення винних осіб до відповідальності;

- про результати розгляду даної заяви повідомити Громадську організацію «Грінда Інтернешнл» в письмовому вигляді.

30.10.2018      Громадська організація «Грінда Інтернешнл»

 

Громадська організація «Грінда Інтернешнл» направила аналогічні заяви щодо порушень поводження з відходами від газовидобувної діяльності і зливу ГРП-рідини у негідроізольовані амбри до:
1. Міністерства екології та природних ресурсів України
2. Департаменту екології та природних ресурсів Харківської обласної державної адміністрації
3. Державної екологічної інспекції України
4. Державного агентства водних ресурсів України
5. Прокуратури Харківської області