15 февраля 2018 г. Зауваження та пропозиції до планованої діяльності ГПУ «Шебелинкагазвидобування» в Ізюмському районі

 

Громадська організація «Грінда Інтернешнл» направила у Департамент екології та природних ресурсів Харківської обласної державної адміністрації: 

ЗАУВАЖЕННЯ  ТА  ПРОПОЗИЦІЇ

до планованої діяльності, обсягу досліджень та рівня деталізації інформації

(повідомлення про плановану діяльність № 201821105) 

У засобі масової інформації – газеті «Слобідський край», вип. №9 (22545) від 01.02.2018 року, Філією газопромислового управління «ШЕБЕЛИНКАГАЗВИДОБУВАННЯ» Публічного акціонерного товариства «УКРГАЗВИДОБУВАННЯ» (код за ЄДРПОУ ВП: 001153146), надалі також – Філія ГПУ «ШЕБЕЛИНКАГАЗВИДОБУВАННЯ» ПАТ «УКРГАЗВИДОБУВАННЯ», було розміщено повідомлення про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля, надалі також – «Повідомлення».

Аналогічне Повідомлення (№ 201821105) було розміщено на сайті Міністерства екології та природних ресурсів України у Єдиному реєстрі оцінки впливу на довкілля http://eia.menr.gov.ua/search.

Відповідно до ч. 7 ст. 5 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» від 23.05.2017 року № 2059-VIII, надалі також – «Закон № 2059-VIII», протягом 20 робочих днів з дня офіційного оприлюднення повідомлення про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля, громадськість може надати уповноваженому територіальному органу, а у випадках, визначених ч.ч. 3 – 4 ст. 5 Закону № 2059-VIII, – уповноваженому центральному органу зауваження і пропозиції до планованої діяльності, обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля. У разі отримання зауважень і пропозицій громадськості відповідний уповноважений орган повідомляє про них суб’єкту господарювання та надає йому копії зауважень і пропозицій протягом трьох робочих днів з дня їх отримання.

Відтак, керуючись ч. 7 ст. 5 Закону № 2059-VIII, Громадська організація «ГРІНДА ІНТЕРНЕШНЛ» надає наступні зауваження та пропозиції до планованої діяльності, обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля.

 

Щодо зауважень до планованої діяльності, зазначаємо наступне.

З огляду на приписи чинного законодавства України, вважаємо, що Філія ГПУ «ШЕБЕЛИНКАГАЗВИДОБУВАННЯ» ПАТ «УКРГАЗВИДОБУВАННЯ» неналежним чином виконала вимоги ч. 3 ст. 5 Закону № 2059-VIII щодо повідомлення мешканців відповідної адміністративно-територіальної одиниці про плановану діяльність.

Так, повідомлення про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля, оголошення про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля оприлюднюються суб’єктом господарювання не пізніше трьох робочих днів з дня їх подання уповноваженому територіальному органу, шляхом опублікування в друкованих засобах масової інформації (не менше двох), визначених суб’єктом господарювання, територія розповсюдження яких охоплює адміністративно-територіальні одиниці, які можуть зазнати впливу планованої діяльності, а також розміщуються на дошках оголошень органів місцевого самоврядування або в інших громадських місцях на території, де планується провадити плановану діяльність, або оприлюднюються в інший спосіб, що гарантує доведення інформації до відома мешканців відповідної адміністративно-територіальної одиниці, на території якої планується розміщення об’єкта, чи до відповідної територіальної громади, яка може зазнати впливу планованої діяльності, та інших зацікавлених осіб (ч. 3 ст. 4 Закону №2059-VII).

Але до теперішнього часу це не виконано, а Філія ГПУ «ШЕБЕЛИНКАГАЗВИДОБУВАННЯ» ПАТ «УКРГАЗВИДОБУВАННЯ» лише формально розмістила Повідомлення про плановану діяльність в газеті, яка не має жодного відношення до Оскільської об’єднаної громади та окремо жителів сіл Яремівки, Хутора Пасіки та Студенка, які вже відчувають на собі наслідки планованої діяльності.

Крім того, незрозуміло з яких причин в Повідомленні про плановану діяльність взагалі не згадуються територіальні громади, до яких належать села Ізюмського району Синичено, Кам’янка, Суха Кам’янка, адже безпосередньо на мешканців цих сіл також впливатимуть чинники, які будуть наслідкам планованої діяльності ПАТ «УКРГАЗВИДОБУВАННЯ» (або субпідрядних та сервісних компаній).

Нам незрозуміло, чому неналежним чином інформуються мешканці міста Ізюм, які пов’язані з планованою діяльністю зазначеного підприємства, адже водопостачання міста Ізюм здійснюється частково з Букінського водозабору, який, на нашу думку, розташований неприпустимо близько до планів розташування об’єктів та споруд, пов’язаних з планованою діяльністю підприємства (або субпідрядних та сервісних компаній).

ГО «ГРІНДА ІНТЕРНЕШНЛ» не вбачає в перерахованих фактах навмисного приховування інформації та на даний час лише констатує недбалість зацікавлених осіб.

Відтак, просимо терміново внести необхідні корегування та поширити інформацію щодо планованої діяльності ПАТ «УКРГАЗВИДОБУВАННЯ» на території всіх адміністративно-територіальних одиниць, які зазнаватимуть від неї впливу.

 

Щодо пропозицій до планованої діяльності, обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до Звіту з оцінки впливу на довкілля, зазначаємо наступне.

Відповідно до ч. 1 ст. 6 Закону № 2059-VII суб’єкт господарювання забезпечує підготовку звіту з оцінки впливу на довкілля і несе відповідальність за достовірність наведеної у звіті інформації згідно із законодавством.

Вплив на навколишнє природне середовище в рамках планованої діяльності здійснюється через використання природних ресурсів (їх відбір), а також забруднення довкілля. У більшості випадків ці процеси взаємопов’язані.

Громадська організація «ГРІНДА ІНТЕРНЕШНЛ» вважає, що Звіт з оцінки впливу на довкілля, надалі також – «Звіт з ОВД», обов’язково повинен включати інформацію, яка в обсягах та рівні деталізації дозволяє визначити:

- на підставі яких досліджень зроблені відповідні висновки щодо впливу планованої діяльності на довкілля;

- в яких роках і на підставі яких моделей (теоретичних або отриманих дослідним шляхом в процесі здійснення аналогічних видів планованої діяльності в геологічних умовах, які є аналогічними умовам, які існують в місцях здійснення планованої діяльності на Святогірській площі).

Відтак, на нашу думку, Звіт з ОВД повинен включати нижчевикладену інформацію.

 

1. Використання води та вплив на воду в процесі здійснення планованої діяльності.

Просимо включити до Звіту з ОВД наступну інформацію з наступним рівнем деталізації (по об’єктах окремо).

1.1. Об’єм води, який буде використовуватися:

- Разом;

- Окремо по процесам (буріння, гідророзрив, інші способи інтенсифікації припливу вуглеводнів);

-  За який період;

-  З яких джерел (свердловини, привізна вода);

 Звідки фізично буде братися ресурс води, в яких обсягах, з яких глибин або рівнів. (Наприклад: свердловина на буровій площадці: глибина 200 м, 50 м2/добу; ставок в селі Студенок – 10 м2/добу).

1.2. Яким чином, де та ким буде очищуватися використана вода або бурові розчини на її основі?

Зазначити технологічні процеси. (Наприклад: поля фільтрації в селі _________, підприємством «_______________»).

1.3. Дані про джерела технічного і господарсько-питного водопостачання з урахуванням якісних показників води, об’єми і режим водовідбору, дані про скиди води і очисні споруди, проект буріння свердловини на воду, частиною якого є проект наступного санітарно-технічного тампонажу;

1.4. Дані про діючі водозабори господарчо-питного водопостачання навколишніх селітебних територій з винесенням на карту наявних або розрахункових зон санітарної охорони цих водозаборів.

1.5. Яким чином, де і ким буде здійснюватися утилізація рідких виробничих і побутових відходів, очищення яких не передбачено і утворення яких планується в ході планованої діяльності?

(Наприклад: використана бурова рідина буде вивозитися спеціалізованим автотранспортом підприємства «____________» на полігон рідких відходів «____________», в місті ______________, відпрацьована ГРП рідина буде вивозитися підприємством «____________» на полігон «_____________», в місті ______________. Рідкі побутові відходи будуть зливатися на полігоні рідких побутових відходів в місті ______________ ).

1.6. Обсяги рідких виробничих відходів, які прогнозується отримати за весь період планованої діяльності та за технологічними процесами окремо.

1.7. Назва державного органу, який буде здійснювати контроль за очищенням і утилізацією рідких відходів, отриманих в ході планованої діяльності. Прізвище та посада посадової особи, її робочий телефон і місце знаходження в робочий час.

 

2. Вплив на довкілля хімічних реагентів, які будуть використовуватися при здійсненні планованої діяльності.

При розвідці та видобутку вуглеводнів увагу екологів завжди привертають хімічні сполуки, які використовуються компаніями під час здійснення такої діяльності. Закритість цієї інформації порушує закон, дискредитує енергетичні компанії, демонструє відсутність контролю з боку держави за нафтогазовидобувною діяльністю. Але головною проблемою в результаті закритості інформації про хімію, яка використовується під час розвідки та видобутку вуглеводнів, стає розрив з місцевими громадами, яких прихованість того, що теоретично може потрапити до їх джерел водопостачання, повертає у бік боротьби з невизначеною загрозою.

На нашу думку, Філія ГПУ «ШЕБЕЛИНКАГАЗВИДОБУВАННЯ» ПАТ «УКРГАЗВИДОБУВАННЯ», код за ЄДРПОУ ВП: 00153146, повинна продемонструвати сучасний підхід до відносин між відповідальним великим бізнесом, громадами та екологічною спільнотою держави. Варто зазначити, що, по-перше, ця компанія є державною, в будь-якому випадку, саме так вона позиціонує себе на ринку, а по-друге, це підприємство є найпотужнішим серед енергетичних компаній, працюючих на ринку України. Ці обставини додатково накладають особливу відповідальність на Повідомлення про плановану діяльність, заяви, наміри, практичні дії тощо – які повинні в повному обсязі відповідати законодавству. З іншого боку, державні органи повинні не тільки декларувати державне регулювання та контроль нафтогазового видобутку, але й практично здійснювати покладені на них законодавством функції та обов’язки.

Враховуюче вищенаведене, ГО «ГРІНДА ІНТЕРНЕШНЛ» сподівається, що відповіді на питання, пов’язані з використанням хімічних реагентів, будуть науково обґрунтовані, пов’язані з технологічними процесами та відображені в Звіті з ОВД, що дозволить створити законне підґрунтя для передбаченого законом обговорення (громадських слухань) планованої діяльності.

Відтак, вважаємо, до Звіту з ОВД повинна бути включена наступна інформація з наведеною деталізацією:

2.1. Які хімреагенти (навести їх перелік, наприклад: бензол, толуол) будуть використовуватися під час планованої діяльності (у тому числі у розчинах, сумішах) як безпосереднє компанією (Філія ГПУ «ШЕБЕЛИНКАГАЗВИДОБУВАННЯ» ПАТ «УКРГАЗВИДОБУВАННЯ», код за ЄДРПОУ ВП: 00153146), так і субпідрядними та сервісними компаніями.

2.2. Об’єми хімреагентів (навести їх перелік, наприклад: бензол, толуол), які будуть використовуватися під час планованої діяльності (у тому числі у розчинах, сумішах) як безпосереднє компанією (Філія ГПУ «ШЕБЕЛИНКАГАЗВИДОБУВАННЯ» ПАТ «УКРГАЗВИДОБУВАННЯ», код за ЄДРПОУ ВП: 00153146), так і субпідрядними та сервісними компаніями, окремо по процесах (буріння, кислотне оброблення пластів, гідророзрив) та в сумарних показниках.

2.3. Наявність паспортів, дозволів, інших нормативно передбачених документів на використання цих хімреагентів в навколишньому природному середовищі. Зазначити джерела, з яких можна ознайомитись з цими документами.

2.4. Детальний опис процесів, в яких використовуються хімічні, мінеральні речовини і їх розчини із зазначенням стадій, об’ємів, послідовності дій, способів зберігання.

2.5. Пункт в Звіті з ОВД про обов’язковість наявності сертифікатів на всі хімічні речовини, що застосовуються в процесі буріння, освоєння, консервації і тампонажу свердловин і обов’язкове зберігання їх у паспорті свердловин.

2.6. Вичерпні дані про всі хімічні і мінеральні речовини, що планується використовувати у процесі буріння, освоєння, консервації і тампонажу свердловин, дані про їх кількість спосіб зберігання і утилізації невикористаних решток.

2.7. Обмеження, які накладаються на використання, застосування зазначених хімреагентів та їх сполук, які можуть утворитись під час планованої діяльності у навколишньому природному середовищі (якщо такі є) з посиланням на джерела інформації.

 

3. Використання шламових амбарів на бурових майданчиках під час здійснення планованої діяльності.

У Громадської організації «ГРІНДА ІНТЕРНЕШНЛ» є певні зауваження щодо організації та експлуатації шламових амбарів на бурових майданчиках Філія ГПУ «ШЕБЕЛИНКАГАЗВИДОБУВАННЯ» ПАТ «УКРГАЗВИДОБУВАННЯ» (код за ЄДРПОУ ВП: 00153146).

У сучасному світі є багато нарікань до нафтогазовидобувної діяльності з приводу використання відкритих амбарів для відпрацьованого бурового розчину та відпрацьованої ГРП-рідини. Спираючись на положення Конвенції про доступ до інформації, участь громадськості в процесі прийняття рішень та доступ до правосуддя з питань, що стосуються довкілля (Орхуська конвенція), ратифікованої Законом України № 832-XIV від 06.07.1999 року, просимо запропонувати більш безпечні технології поводження (використання, зберігання) з відпрацьованим буровим розчином та відпрацьованою ГРП-рідиною.

Крім того, вважаємо за необхідне включити до Звіту з ОВД наступну інформацію:

3.1. Опис способу ізоляції амбарів і резервуарів, в яких знаходяться технологічні речовини, розчини і шлами з наведенням конструкції і матеріалу протифільтраційного екрану.

Також, просимо передбачити огляд дна амбару на наявність полімерного покриття представниками Оскільської об’єднаної громади та представником Громадської організації «ГРІНДА ІНТЕРНЕШНЛ» до початку його використання. Про що просимо скласти акт огляду після його проведення з уповноваженими представником (-ми) Філії ГПУ «ШЕБЕЛИНКАГАЗВИДОБУВАННЯ» ПАТ «УКРГАЗВИДОБУВАННЯ».

3.2. Опис методу ізоляції затрубного простору у свердловинах і методів її контролю.

3.3. Кількісне обґрунтування безпеки методу гідророзривів щодо забруднення прісних підземних вод в умовах наявності природних розривних порушень і великих тисків при нагнітанні розчинів у процесі виконання гідророзривів;

3.4. Окремо навести способи знешкодження рідини ГРП, яка відкачується після актів гідророзриву із свердловин і промивних розчинів з циркуляційних амбарів.

3.5. Опис технології зневоднення шламів і їх депонування.

3.6. Пункт про обов’язковість повідомлення і присутності уповноваженого представника місцевої громади при виконанні рекультивації ділянки, що була відведена для розвідувальних і видобувних робіт на вуглеводні.

3.7. Спосіб запобігання отруєння птиць і тварин на відкритих амбарах.

3.8. Методику контролю стану навколишнього середовища у процесі виконання робіт.

3.9. Технологію консервації і ліквідації свердловин після закінчення планованої діяльності.

 

4. Захист населення від шуму під час здійснення планованої діяльності.

Маючи певний досвід, пов’язаний з веденням ПАТ «УКРГАЗВИДОБУВАННЯ» окремих видів планованої діяльності, просимо надати інформацію щодо додаткового захисту населення під час проведення планованої діяльності від шумів, які обов’язково виникають при виконанні робіт буровими верстатами з дизельними двигунами, адже в сучасності роботи з буріння виконуються верстатами з електродвигунами.

 

5. Речовини, які потраплятимуть в повітря під час здійснення планованої діяльності.

Просимо надати кількісні показники речовин, які будуть потрапляти у повітря під час планованої діяльності, та навести інформацію про технологічні процеси та устаткування, метою застосування яких буде зменшення шкідливих викидів у повітря, та які заплановано впровадити або використати підприємством під час здійснення планованої діяльності.

 

Вищеперераховані пропозиції та зауваження щодо внесення Філією ГПУ «ШЕБЕЛИНКАГАЗВИДОБУВАННЯ» ПАТ «УКРГАЗВИДОБУВАННЯ» відповідної інформації до Звіту з ОВД відповідають Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» та сформульовані з метою:

-    мінімізації впливу на навколишнє середовище;

-  пошуку до початку проведення робіт варіантів, які матимуть аналогічний комерційний результат, але при цьому використання природних ресурсів буде більш раціональним (Орхуська конвенція);

- зменшення ризику техногенних катастроф, безпосередньо або побічно пов’язаних з планованою діяльністю;

-   зняття напруженості серед населення у зв’язку з планованою діяльністю.

 

З огляду на вищевикладене, керуючись ст.ст. 5, 6, 7 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля», Законом України «Про громадські об’єднання»,

ПРОСИМО:

1. Врахувати пропозиції та зауваження Громадської організації «ГРІНДА ІНТЕРНЕШНЛ» до планованої діяльності.

2. Включити вищезазначену інформацію з відповідним рівнем деталізації до Звіту з оцінки впливу на довкілля.

 

Цей лист ГО «Грінда Інтернешнл» від 15 лютого 2018 року є другою частиною із зауваженнями та пропозиціями щодо планованої діяльності Філії ГПУ «Шебелинкагазвидобування» ПАТ «Укргазвидобування» в Ізюмському районі. Лист від 09 лютого 2018 року із зауваженнями щодо планованої діяльності (перша частина) опубліковано на сайті Мінприроди http://eia.menr.gov.ua/uploads/documents/105/reports/ddb67a6e74e7612cbeb866032b8792f7.pdf.